Syekh Yusuf Al-Qaradhawi

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi adalah cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir


zoom-inlihat foto
Syekh-Yusuf-Al-Qaradhawi-22444.jpg
AFP
Syekh Yusuf Al-Qaradhawi.

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi adalah cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir
  • Informasi Awal #


TRIBUNNEWSWIKI.COM - Syekh Yusuf Al-Qaradhawi adalah cendekiawan Muslim yang berasal dari Mesir. 

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi lahir pada 9 September 1926.

Ia lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta Sungai Nil.

Pada usia 10 tahun, ia sudah hafal Alquran.

Yusuf Al-Qaradhawi sendiri memiliki tujuh anak.

Dari tujuh anak tersebut empat anaknya putri dan tiga putra.

Ia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. 

Selain itu, ia juga tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh oleh putra dan putrinya itu.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris.

Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris.

Sedangkan yang ketiga masih menempuh S3.

Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir.

Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. (1)

Baca: Alwi Shihab

  • Pendidikan #


Syekh Yusuf Al-Qaradhawi menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi.

Setelah itu Yusuf al-Qaradawi melanjutkan ke Universitas al-Azhar.

Di kampus tersebut ia masuk ke Fakultas Ushuluddin dan lulus tahun 1952.

Gelar doktor Yusuf Al-Qaradhawi baru ia peroleh pada tahun 1972.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena ia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu.

Kala itu ia membuat disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian disempurnakan menjadi Fiqh Zakat.

Buku tersebut membahas persoalan zakat dengan nuansa modern secara menyeluruh. (1)

Yusuf Al-Qardhawi
Yusuf Al-Qardhawi (Twitter Yusuf Al-Qardhawi)

Baca: Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin)

  • Pandangan Tentang Ilmu #


Syekh Yusuf Al-Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis.

Ia menilai semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami.

Hal ini tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi memandang pemisahan ilmu secara dikotomis itu telah menghambat kemajuan umat Islam. (1)

Baca: Ahmad Syafii Maarif

  • Sepak Terjang #


Syekh Yusuf Al-Qaradhawi adalah salah satu tokoh di Ikhwanul Muslimin.

Pada 1949 ketika usianya baru 23 tahun, Yusuf Al-Qaradhawi masuk penjara karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin.

Kala itu Mesir masih dipegang oleh Raja Faruk.

Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir.

Kemudian pada bulan Oktober, ia kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi juga merupakan ketua Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional.

Ia menjabat sebagai ketua sejak didirikannya Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional pada tahun 2004.

Jabatan ketua itu ia pegang selama 14 tahun.

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani.

Sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik.

Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak adilan rezim saat itu.

Sepak terjang Yusuf Al-Qaradhawi membawanya tinggal di pengasingan.

Ia diasingkan di Qatar sejak 2013 dan diberikan kewarganegaraan Qatar. (1)

Syekh Yusuf Al-Qaradhawi.
Syekh Yusuf Al-Qaradhawi. (Wikimedia Commons)

Baca: Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

  • Meninggal Dunia #


Syekh Yusuf Al-Qaradhawi meninggal dunia pada Senin, 26 September 2022.

Ia meninggal pada usia 96 tahun di Qatar. (1)

Baca: Haedar Nashir

  • Karya Tulis #


Bidang Fikih (Ushul Fiqh)

1. al-Halal wa al-Haram fil Islam (Halal dan Haram dalam Islam)
2. Fatawa Mu'ashirah (Fatwa-Fatwa Semasa) (3 juz)
3. Taysir al-Fiqh: Fiqh Shiyam (Hukum tentang Puasa)
4. Fiqh at-Tharah (Hukum tentang Kebersihan)
5. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum tentang Nyanyian & Musik)
6. Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah (Fiqh minoritas Muslim)
7. Al-Ijtihad fi Syari'ah al-Islamiyah (Ijtihad dalam Syariat Islam)
8. Madhkal Li Dirasat al-Syariah al-Islamiyyah (Pengenalan Pengajian Syariat Islam)
9. Min Fiqh-Daulah al-Islam (Fikih Kenegaraan)
10. Fatawa bayn al-Indibat wa at-Tasayyub (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan)
11. Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid (Fikih Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan)
12. Ijtihad al-Mu’asir bayn al-Indibat wa al-Infirat (Ijtihad Semasa antara Kejituan dan Kecualian)

Ekonomi Islam

1. Fiqh al-Zakat (Hukum tentang Zakat) (2 juz)
2. Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam (Masalah Kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya)
3. Bay’u al-Murabahah li al-Amri bi al-Shira (Sistem Jual Beli al-Murabah)
4. Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah (Peranan Zakat dalam Mengatasi Masalah Ekonomi)
5. Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami (Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam)
6. Fawa’id al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram

Quran dan as-Sunnah

1. al-Aql wa al-Ilm fi al-Quran (Akal dan Ilmu dalam al-Quran)
2. Kayfa Nata’amal ma’al Quran (Bagaimana berinteraksi dengan al-Quran)
3. al-Sabru fi al-Quran (Sabar dalam al-Quran)
4. Tafsir Surah al-Ra’d (Tafsir Surat ar-Ra’du)
5. Kayfa Nata’amal ma’al as-Sunnah al-Nabawiyyah (Bagaimana berinteraksi dengan Sunnah Nabi)
6. Madkhal li Dirasat as-Sunnah (Pengantar Mempelajari Sunnah)
7. Al-Muntaqa min at-Taghib wa at-Tarhib (Hadits-hadits Terpilih mengenai Berita Gembira dan Peringatan)
8. Al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadarah (Sunnah sebagai Sumber Pengetahuan dan Tamadun)

Aqidah Islam dan Akhlak

1. Wujud Allah (Adanya Allah)
2. Haqiqat al-Tawhid (Hakikat Tauhid)
3. Iman bi Qadr (Keimanan kepada Qadar)
4. Mawqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyfh wa al-Ru’a wa Min al-Kananah wa al-Tarna’im wa al-Ruqa ( Posisi Islam mengenai Ilham,Kasyaf, Mimpi, Ramalan, Pencegah kemalangan, dan Jampi)
5. Al-Hayat al-Rabbaniah wa al-‘Ilm (Kehidupan Rabbani dan Ilmu)
6. At-Tawakkal (Bertawakal kepada Allah)
7. At-Tawbah ila Allah (Taubat kepada Allah)
8. Al-Niyat wa al-Ikhlas (Niat dan Keikhlasan)

Pendidikan dan Dakwah (Tarbiyyah dan Dakwah)

1. Al-Rasul wa al-Ilmi (Rasul dan Ilmu)
2. Al-Waqt fi Hayat al-Muslim (Waktu dalam kehidupan seorang Muslim)
3. Thaqafat al-Da’iyyah (Wawasan seorang Juru Dakwah)
4. Al-Tarbiah al-Islamiah wa Madrasah Hassan al-Banna (Pendidikan Islam dan Ajaran Hassan al-Banna)
5. Al-Ikhwan al-Muslimun sab’in Amman fi al-Da’wah wa al-Tarbiyyah (Ikhwan al-Muslimun selama 70 tahun dalam dakwah dan Pendidikan) (2)

Baca: Abdul Malik bin Marwan

  • Karya Syekh Yusuf Al-Qaradhawi Lainnya #


1. Al-Thaqafah al-Islamiyyah bayn al-Asalah wa al-Mu’asarah (Pengetahuan Islam antara Ketulenan dan Pembaharuan)

2. Syumul al-Islam (Kesempurnaan Islam)

3. Nahw Fiqh Muyassar Mu’asirah

4. Al-Iman wa al-Hayat (Iman dan Kehidupan)

5. Al-Ibadat fi al-Islam (Ibadah dalam Islam)

6. Al-Khasas’is al-Ammah li al-Islam (Keistimewaan Agama Islam)

7. Madkhal li Ma’rifah al-Islam (Pengantar Mengenali Agama Islam)

8. Al-Nass wa al-Haq (Manusia dan Kebenaran)

9. Al-Din fi ‘Asr al-‘Ilm (Agama dalam dunia Ilmu Pengetahuan)

10. Fatawa al-Mar’ah al-Muslimah (Fatwa-fatwa tentang wanita Muslimah)

11. Fiqh al-Awlawiyyat (Fikih Memahami Keutamaan-keutamaan)

12. Al-Islam wa al-Fann (Islam dan Kesenian)

13. Kayfa Nata’amal ma’a al-Turath (Bagaimana Berinteraksi dengan Buku-buku Klasik)

14. Ri’ayah al-bai’ah fi Syari’at al-Islam (Memelihara Alam Sekitar menurut Syariat Islam)

15. Khatab al-Shaykh al-Qaradawi (Khutbah Syeikh al-Qaradawi) (5 jilid) (2)

(TribunnewsWiki.com/Bangkit N)

 Nama Syekh Yusuf Al-Qaradhawi
Lahir Mesir, 9 September 1926
Profesi Ulama dan Cendekiawan
Meninggal dunia Senin, 26 September 2022
   


KOMENTAR

ARTIKEL TERKINI

Artikel POPULER

© 2022 tribunnnewswiki.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved